ติดต่อเรา 02-5613484 ต่อ 507

  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

Why SEAS?

“การศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพใหญ่ สอนให้เรามองทะลุไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า เป็นมากกว่าความจริงที่ถูกสร้างขึ้น ...จากสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่กลับมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ”

นายกวิน กิ้มยก

การเรียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เราจะจะได้ทำความรู้จักในทุกด้านของ ภูมิภาคเรา ทั้ง เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการเรียนภาษาของประเทศเพื่อนบ้านที่ช่วยเพิ่มโอกาสได้มากในการออกไปทำงาน ตามอาชีพที่เราสนใจ

น.ส.กมลทิพย์ เดื่อทอง

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ เน้นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาและวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรีทุกสาขาทางด้านสังคมศาสตร์

ภาพกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรม