• ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์ TCAS 66 เรียบร้อยแล้ว
  • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์ TCAS 66 เรียบร้อยแล้ว
  • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์ TCAS 66 เรียบร้อยแล้ว
  • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์ TCAS 66 เรียบร้อยแล้ว
  • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์ TCAS 66 เรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์ TCAS 66 เรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์ TCAS 66 เรียบร้อยแล้ว น้องๆสามารถแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่นี่เลย เเละขอสงวนสิทธิ์การเข้ากลุ่มเฉพาะนิสิตใหม่เท่านั้น