• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

น.ส.นันทญา โกมลมาลย์ (พี่ลูกปลา)

น.ส.นันทญา โกมลมาลย์ (พี่ลูกปลา) รหัส -
ชื่อ - สกุล น.ส.นันทญา โกมลมาลย์ (พี่ลูกปลา)
ข้อความจากนิสิต หลักสูตรฯ มีรายวิชาที่หลากหลายและแตกต่างกันไป รวมถึงเปิดกว้างและเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัด ซึ่งจะทำให้เกิดความสนใจและตั้งใจเรียนมากกว่าการคำนึงเรื่องความยากง่ายของวิชานั้นๆ เหล่าคณะอาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาสาระของวิชาการเรียนการสอน

รายละเอียด

รุ่น รหัส 51 SEAS 2 SOC 43 KU 68
ตำแหน่ง ช่างแต่งหน้าอิสระ (Freelance Makeup Artist)
ความประทับใจ หลักสูตรเป็นอย่างไร ใช้ในการทำงาน/การศึกษาต่ออย่างไร
ในความคิดส่วนตัวนั้น มองว่า หลักสูตรฯ มีรายวิชาที่หลากหลายและแตกต่างกันไป รวมถึงเปิดกว้างและเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัด ซึ่งจะทำให้เกิดความสนใจและตั้งใจเรียนมากกว่าการคำนึงเรื่องความยากง่ายของวิชานั้นๆ เหล่าคณะอาจารย์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาสาระของวิชาการเรียนการสอน รวมถึงเรื่องชีวิตปัญหาส่วนตัวอีกด้วย ในช่วงปีแรกๆ ยอมรับว่า ยังมองไม่ออกว่า เมื่อจบแล้วจะสามารถสมัครงานหรือทำงานในตำแหน่งไหน สาขาใดหรือที่ไหนได้ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ก็ทำให้ได้รู้ว่าการเรียนแบบสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะกระบวนการคิดแบบประวัติศาสตร์ จะกล่อมเกลาพฤติกรรมและความคิดของเรา ให้ได้ตั้งคำถาม เกิดความคิดและหาคำตอบในเชิงประวัติศาสตร์โดยปริยาย ซึ่งสามารถนำไปใช้กับทุกอาชีพและชีวิตประจำวันได้ ครั้นจบใหม่ ตนได้ทำงานในตำแหน่งเลขานุการ หรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือผู้ช่วยโครงการงานวิจัยต่างๆ ก็สามารถนำเทคนิคจากการเรียนประวัติศาสตร์ไปใช้ได้เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์การทำงานในชีวิตจริงจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอ เพราะการเรียนรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด และความสำเร็จไม่ว่าจะกระทำสิ่งใด เล็กหรือใหญ่ มักหอมหวานเสมอ
  ความประทับใจสั้นๆต่อ ม./คณะ/โครงการ
ในตอนแรกเริ่มนั้น โครงการยังคงเป็น “โครงการ” อยู่ เพราะยังเป็นรุ่นที่ 2 ที่จะเป็นรุ่นบุกเบิกเรื่องราว เหตุการณ์หลายๆ เรื่อง ที่ทำได้พบเจอประสบการณ์มากมาย ทั้งในแง่การเรียนการสอน การเข้าสังคมกับเพื่อนๆ รวมถึงประสบการณ์การใช้ชีวิต แม้ว่าจบมาหลายปีแล้ว แต่ทุกครั้งที่ผ่านมหาวิทยาลัย หรือเจอน้องๆ ม.เกษตร ก็ยังอดคิดถึงความสนุกสนาน ความบ้าบอ (ค่อนไปทางเกรียนแต่ไม่เกเร) อยู่ตลอด เวลาเจอน้องๆ ปีหนึ่ง ไม่ว่าจะเรียนอะไร คณะไหนหรือมหาลัยฯใด ก็จะบอกตลอดว่า ชีวิตมหาลัยเป็นชีวิตที่สนุกที่สุดแล้ว มีเรียน มีเล่น มีอิสระทางความคิดและการใช้ชีวิต (ในระดับหนึ่ง) จึงอยากบอกกับน้องๆ ที่กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ว่า จงเต็มที่กับชีวิต เรียนก็เรียนให้เต็มที่ เล่นก็เล่นให้สุด แล้วจะไม่เสียดายชีวิตของการเป็นนิสิตนักศึกษา 4 ปีที่เวลาช่างผ่านไปเร็วมากจริงๆ