• TCAS รอบที่ 4 Direct Admission
  • TCAS รอบที่ 4 Direct Admission
  • TCAS รอบที่ 4 Direct Admission
  • TCAS รอบที่ 4 Direct Admission
  • TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

เพราะเราใส่ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคทุกแง่มุม เราจึงมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านทุกศาสตร์ ปัญหาชวนปวดหัว “จบแล้วไปไหน” ชาว SEAs ตอบได้ จะสายฮิปสเตอร์ หรือสายสโลว์ไลฟ์ จบไปไม่มีนก จะเป็นงานสายวิจัย สายข่าว คอลัมน์นิสต์ หรือจะเป็นงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อใหม่ ฯลฯ เราได้หมด สารพัดอาชีพที่เราทำได้
 
ยื่นใบสมัครรัว ๆ สำหรับ TCAS รอบที่ 4 ได้เลยจ้า จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
 
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 
เกณฑ์การรับสมัคร TCAS65 รอบ 4