• ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
  • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
  • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
  • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
  • ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาทุกคนที่ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้น้องๆนิสิตใหม่สามารถแสกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่นี่เลย เเละขอสงวนสิทธิ์การเข้ากลุ่มเฉพาะนิสิต SEAS15 เท่านั้นจ้า
#seasku #ทีมมก #dek65