• โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ
  • โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพิเศษ

น.ส.อัจฉรา ลักษณ์สิริเลิศ (พี่ ปังหวาน)

น.ส.อัจฉรา ลักษณ์สิริเลิศ (พี่ ปังหวาน) รหัส รหัส 52 SEAS 3 SOC 44 KU 69
ชื่อ - สกุล น.ส.อัจฉรา ลักษณ์สิริเลิศ (พี่ ปังหวาน)
ข้อความจากนิสิต หลักสูตรของเราจะเน้นเรื่อง history, politic and economic ค่อยข้างเยอะ ลงลึกและละเอียดมาก ตอนแรกพี่ก็สงสัยทำไมต้องเรียนเยอะแยะอะไรขนาดนั้น แต่พอเราเรียนจบ และได้มีโอกาสมาทำงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม จึงทำให้เราเข้าใจในความเป็นเค้ามากขึ้น ทำให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆในการทำงาน ทำให้เราเห็นมุมมองที่ทั้งมีอยู่ในตำราที่เราศึกษาและมุมมองใหม่ที่เราเพิ่งพบเจอแต่มันทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับคนและสังคมใหม่ๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด

ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง : หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin crew Purser) ของสายการบิน Vietjet Air ประจำอยู่ที่เมือง Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม

 

สำหรับพี่หวานแล้ว หลักสูตรของเราจะเน้นเรื่อง history, politic and economic ค่อยข้างเยอะ ลงลึกและละเอียดมาก  ตอนแรกพี่ก็สงสัยทำไมต้องเรียนเยอะแยะอะไรขนาดนั้น แต่พอเราเรียนจบ และได้มีโอกาสมาทำงานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม จึงทำให้เราเข้าใจในความเป็นเค้ามากขึ้น ทำให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆในการทำงาน ทำให้เราเห็นมุมมองที่ทั้งมีอยู่ในตำราที่เราศึกษาและมุมมองใหม่ที่เราเพิ่งพบเจอแต่มันทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับคนและสังคมใหม่ๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

 

ส่วนความประทับใจ อย่างแรกเลยพี่ภูมิใจกับความว่า “นิสิต” มากๆ ไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ศึกษาว่า “นิสิต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอนอะไรให้เราเจอทั้งสังคมที่หรูหราและสังคมที่ธรรมดาในเวลาเดียวกัน แต่มหาลัยหล่อหลอมเราให้มีใจรักและรักษาขนบธรรมเนียมความเป็นนิสิตเกษตรศาสตร์ไว้ รวมถึงที่โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่เรามีโอกาสได้ศึกษา สอนเราทุกอย่าง ความพยายาม ความสามัคคีในระดับชั้น ความเคารพในรุ่นพี่รุ่นน้อง จนมันทำให้เกิดความรักและผูกผัน แม้จะจบมาหลายปี พวกเราเซ้าอีสพี่น้องก็ไม่เคยขาดการติดต่อกัน บางทีนานๆได้คุยแต่ทุกครั้งที่คุยมันทำให้เราสนุก สบายใจ และคิดถึงกันเสมอ