55

โครงการออกค่ายปลูกป่า

โครงการค่ายรักษ์ป่า พัฒนาฅน

กิจกรรมโครงการค่ายรักษ์ป่า พัฒนาฅน  
โดยกลุ่มนิสิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์
ณ สวนรุกขชาติมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904