55

โครงการกิจกรรมแรกพบ

กิจกรรมแรกพบคณะสังคมศาสตร์ถือเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่และเตรียมความพร้อมสู่การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อน การเรียนรู้การใช้ชีวิตจากนิสิตรุ่นพี่ การเรียนรู้ระบบการเรียนการสอน ตลอดจนการเรียนรู้สังคมและความเป็นอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัย


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904