55

โครงการปฐมนิเทศนิสิต

ทางโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ได้ดำเนินการรับสมัครนิสิตทั้งในระบบ Admission และ ระบบการรับตรง ของทุกปี


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904