59

วารสารนิสิต

  1. วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับที่ 5: วิถีอุษาคเนย์
  2. วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับที่ 4: ชำแหละอุษาคเนย์
  3. วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับที่ 3: พินิจอุษาคเนย์
  4. วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับที่ 2: มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  5. วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับที่ 1: มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904