56

ศึกษานอกสถานที่

  1. โครงการความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน
  2. โครงการศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  3. โครงการย้อนรอยศาสนวัฒนธรรมอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  4. โครงการศิลปะและโบราณคดีสัญจร

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904