51

ขั้นตอนการสมัคร

  • ระบบ KU Admission
เป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบ KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ติดตามได้จาก www.admission.ku.ac.th

     
  • ระบบรับตรง
โดยโครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ติดตามได้จาก www.seas.soc.ku.ac.th
 


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904