85

เจ้าหน้าที่โครงการ

  ผู้จัดการโครงการ  

  น.ส.พิมพรรณ ทิพยภิบาล
  Miss Pimpran Tippayapiban 
  ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ
  โทรศัพท์ : 02–561-3480-4 ต่อ 507,901-902,3
  E- Mail: fsocppt@ku.ac.th


โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904