1. ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา2559***(Update 30Dec16)
  2. จัดมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559**
  3. ตารางเรียนประจำภาคต้น ปี2559**(Update 6ส.ค.59)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904