อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงwebsite
ติดต่อ-สอบถามได้ที่
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์ติดต่อ 02-5613480 ต่อ 507,901-902
Email : fsocppt@ku.ac.th