1. โครงการรับตรงKU-Admission ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครนิสิต(20ธ.ค.59-30ม.ค.60)***
  2. ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา2559***(Update 30Dec16)
  3. จัดมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559**

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904