1. จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 10,000 บาท*
  2. ตารางเรียนภาคต้น ประจำปี2560** (Update 27กค.60)
  3. ประกาศรับสมัครT.A.ปี2560**(ปิดรับ19ก.ค.60)

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-3480 ต่อ 901-904